Mūsu draugi :: Rīgas Jaunā sākumskola

01.10.2015. 00:00

SKOLAS MISIJA
Lai sniegtu labāko izglītību bērniem, mēs apkopojam pieredzi, pētām un ieviešam labākās mācību pieejas un integrējam tās apmācību procesā.
Mēs radām vidi un situācijas, kurās bērni mācās, iegūst zināšanas, prasmes un pieredzi.
Mēs darām visu, lai nodrošinātu aizvien mainīgajā pasaulē un vidē dzīvojošā bērna personības izaugsmi.
Mēs ticam, ka skolu beigs personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķi, uzņemties atbildību, konkurēt un sadarboties!
«« Atgriezties